حمایت های تشویقی ستاد در شهریور ماه

درشهریور ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد۳۱ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۴ مورد پایان نامه دکتری ، ۱۱ مورد مقاله ISI ، ۲مورد مقاله علمی- پژوهشی،۲ مورد طرح درس ،۱ مورد گردآوری کتاب و ۹ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

درشهریور ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را برای دریافت حمایت داوری کرده و پذیرفته است که از این تعداد ۳۱ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۴ مورد پایان نامه دکتری، ۱۱ مورد مقاله ۲ ،ISI مورد مقاله علمی- پژوهشی، ۲ مورد طرح درس ، ۱ مورد گردآوری کتاب و ۹ مورد شرکت در کنگره بوده اند.
اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:
پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل مرحله سطح
۱ رضا مرادی دانشجو فیزیک دانشگاه بیرجند ۱ ۳
دکتر هادی عربی استاد راهنما
۲ صالح دشتی خویدک دانشجو فیزیک دانشگاه بیرجند ۱ ۳
دکتر هادی عربی استاد راهنما
۳ سمیه ناطقی دانشجو فیزیک دانشگاه بیرجند ۱ ۳
دکتر هادی عربی استاد راهنما
۴ زهرا غلامی دانشجو بیوفیزیک دانشگاه تهران ۱ ۳
دکتر هدایت‌اله قورچیان استاد راهنما
۵ مهدی اخلاقی دانشجو فیزیک دانشگاه شیراز ۲ ۳
دکتر محمود مرادی استاد راهنما
۶ فاطمه یعقوبی‌شاد دانشجو فیزیک دانشگاه کاشان ۲ ۳
دکتر محمد الماسی استاد راهنما
۷ جلیل‌خواجه‌پور تادوانی دانشجو مواد پژوهشگاه مواد و انرژی ۱ ۳
دکتر کاووس فلامکی استاد راهنما
۸ آرش حنیفی دانشجو مواد صنعتی اصفهان ۱ ۳
دکتر محمدحسین فتحی استاد راهنما
۹ هادی احمری دانشجو شیمی صنعتی اصفهان ۱ ۳
دکتر سیدغلامرضا اعتماد استاد راهنما
۱۰ ریحانه معانی‌جو دانشجو شیمی تربیت مدرس ۱ ۳
دکتر مهرداد منطقیان استاد راهنما
۱۱ پریسا پورحسن آقبلاغ دانشجو شیمی دانشگاه الزهرا ۱ ۳
دکتر فریبا السادات هاشمی استاد راهنما
۱۲ بهروز بیاتی دانشجو شیمی سهند تبریز ۱ ۳
دکتر علی‌اکبر بابالو استاد راهنما
۱۳ نغمه فعال همدانی دانشجو شیمی دانشگاه الزهرا ۱ ۳
دکتر فائزه فرزانه استاد راهنما
۱۴ اکرم دورانی دانشجو شیمی دانشگاه کاشان ۱ ۳
دکتر غلامرضا وکیلی‌نژاد استاد راهنما
۱۵ سیدعابد هاشمی‌نسب دانشجو شیمی دانشگاه تهران ۱ ۳
دکتر علیرضا بدیعی استاد راهنما
۱۶ محمدتقی احمدی دانشجو فیزیک آزادتهران مرکز ۲ ۳
دکتر مجید واعظ‌زاده استاد راهنما
۱۷ سیامک میرمعصومی‌زکی دانشجو مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲ ۳
دکتر امین بهزاد‌مهر استاد راهنما
۱۸ آرش آشورون دانشجو فیزیک تحصیلات تکمیلی زنجان ۲ ۳
دکتر میرفائزمیری استاد راهنما
۱۹ نادر قبادی دانشجو فیزیک دانشگاه رازی ۲ ۳
دکتر سیدمحمد الهی استاد راهنما
۲۰ فاطمه مشایخی دانشجو فیزیک دانشگاه بیرجند ۱ ۳
هادی عربی استاد راهنما
۲۱ مهدی غفاریان فردویی دانشجو فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ۱ ۳
دکتر فرشاد ابراهیمی استاد راهنما
۲۲ مهدی فرهادی دانشجو فیزیک تربیت مدرس ۱ ۳
دکتر رسول ملک‌فر استاد راهنما
۲۳ علی امیله دانشجو پلیمر تربیت مدرس ۲ ۳
دکتر محمد ایمانی استاد راهنما
۲۴ سولماز کرم‌دوست دانشجو شیمی دانشگاه تهران ۲ ۳
دکتر سپیده خویی استاد راهنما
۲۵ علی صداقت دانشجو مواد تربیت مدرس ۲ ۳
دکتر طاهری نساج استاد راهنما
۲۶ سمانه سعیدی دانشجو پلیمر پژوهشگاه پلیمر ۱ ۳
دکتر شهرام مهدی‌پور عطایی استاد راهنما
۲۷ محمدرضا حسین‌پور دانشجو شیمی شریف ۱ ۳
دکتر شهین احمدیان استاد راهنما
۲۸ سوگل برجیان بروجنی دانشجو پلیمر امیر کبیر ۱ ۳
دکتر سیامک مرادیان استاد راهنما
۲۹ اعظم کسائیان دانشجو شیمی فیزیک علم وصنعت ۱ ۳
دکتر محمدعلی صفرپور استاد راهنما
۳۰ سارا منیائیان دانشجو میکروبیولوژی ازاد علوم تحقیقات ۱ ۳
دکتر احمدرضا شاهوردی استاد راهنما
۳۱ سپیده شفیعی دانشجو فیزیک کاشان ۱ ۳
دکتر مصطفی‌ زاهدی‌فر استاد راهنما
پایان‌نامه‌های دانشجویی “دکتری”
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل مرحله سطح
۱ احمد حسن‌پور دانشجو فیزیک دانشگاه اصفهان ۲ ۳
دکتر جمشید عمیقیان استاد راهنما
۲ مهرداد خاکبیز دانشجو مواد دانشگاه تهران ۱ ۳
دکتر فرشاد اخلاقی استاد راهنما
۳ شهرام قاسمی‌میر دانشجو شیمی تربیت مدرس ۱ ۲
دکتر میرفضل‌اله موسوی استاد راهنما
۴ خدیجه قنبری دانشجو ۱ ۳
دکتر میرفضل‌الله موسوی استاد راهنما
مقالات عرضه شده در کنفرانس
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل نوع ارائه و تعداد
۱ دکتر علیرضا مشفق ارائه دهنده فیزیک شزیف ۲شفاهی- ۱ پوستر
۲ دکتر کاووس فلامکی ارائه دهنده مواد پژوهشگاه مواد و انرژی شفاهی
۳ دکتر علی افتخاری ارائه دهنده شیمی  ۱ مقاله شفاهی-۵ پوستر
۴ دکترعلی‌بهاری پنبه‌چوله ارائه دهنده فیزیک دانشگاه مازندران ۱شفاهی
۵ مازیار مرندی ارائه دهنده شریف ۱ شفاهی
۶ دکتر عبدالعلی ذوالانوار ارائه دهنده اراک ۱ پوستر
۷ دکتر رسول ‌ملک‌فر ارائه دهنده تربیت مدرس ۲شفاهی-۲ پوستر
۸ دکتر حسین صادقی ارائه دهنده اراک ۳ پوستر
۹   ارائه دهنده اراک ۱ پوستر
مقاله ISI
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر امید اخوان نویسنده فیزیک- ۲ مورد شریف
۲ دکتر علیرضا اشرفی ریاضی کاشان
۳ دکتر تورج محمدی شیمی علم وصنعت
۴ دکترجعفر جواد پور مواد علم وصنعت
۵ جلال آزاد منجیری ازاد-دماوند
۶ حامد آرامی صنعتی شریف
۷ مهران رضایی علم و صنعت
۸ ریحانه ملکوتی شیمی الزهرا
۹ دکتر عبدالکریم حسینی نساجی اصفهان
۱۰ سعداله ابراهیمی فیزیک پایا پرتو
طرح درس
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر محمد پازوکی مدرس شیمی پژوهشگاه مواد
۲ دکتر مهرداد رئیس دهکردی مکانیک تهران
کتاب
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر علی‌شکوه‌فر گرداورنده مواد خواجه نصیر
 مقالات علمی” پژوهشی”
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر محمدحسین عنایتی نویسنده مواد صنعتی اصفهان
۲ حسین میلانی مقدم فیزیک فردوسی مشهد