دستکاری نور با سوزن کوچک نوک AFM

با استفاده از نوک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) امکان ترسیم نقشه موج نور به دام افتاده در تشدید‌گر نوری با دقتی بی‌سابقه فراهم می‌شود. علاوه بر این AFM می‌تواند با بازی با نور به دام افتاده، عملکرد تشدیدگر را بهینه نماید. به عنوان مثال اگر این بلور نوری در رنگ نور مناسب کار نکند این اصلاح مکانیکی به خوبی می‌تواند این مشکل را برطرف نماید، حتی به این ترتیب می‌توان یک کلید مکانیکی- نوری ساخت.

با استفاده از نوک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) امکان
ترسیم نقشه موج نور به دام افتاده در تشدید‌گر نوری با دقتی بی‌سابقه فراهم
می‌شود. علاوه بر این AFM می‌تواند با بازی با نور به دام افتاده، عملکرد
تشدیدگر را بهینه نماید. به عنوان مثال اگر این بلور