افزایش حضور شرکتهای فعال فناوری نانو در سنگاپور

وجود زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، فعالیت چشمگیر سرمایه گذاران خطرپذیر و حمایت قدرتمند از حقوق مالکیت معنوی در سنگاپور باعث گرایش شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در این کشور در حوزه فناوری‌نانو می‌باشد.

شرکت Qtech Nanosystems، مستقر در بنگالور هند، تصمیم گرفته است تا عملیات خود را به کشور سنگاپور انتقال دهد.مسئولین شرکت وجود زیرساختهای تحقیق و توسعه، حمایت قدرتمند از حقوق مالکیت معنوی در این کشور و در نهایت استفاده از سرمایهگذاران خطرپذیر سنگاپور را دلایل اتخاذ چنین تصمیمی میدانند.
Qtech یک شرکت نوپای R&D فناوری نانو است که در حوزه تجهیزات اندازهگیری فعالیت میکند. بر طبق اظهارات مقامات شرکت، این شرکت برنامهریزی کرده است تا در بازارهای مختلف همانند نیمههادیها و صنایع دفاعی نفوذ نماید.
علاوه بر Qtechدو شرکت فناوری نانوی دیگر Atomistic Asia Pacific از دانمارک و Quantum Precision Instruments Asia از اطریش برای توسعه کسب و کار خود در کشور سنگاپور ابراز علاقه کردهاند.
دولت سنگاپور با سرمایهگذاری کلان در حوزه فناوری نانو و پیشنهاد شرایط جذاب برای فعالیت شرکتهای خارجی در این کشور، در صدد کسب پیشتازی در حوزه فناوری نانو میباشد.