تأسیس پژوهشکده فناوری نانو در دانشگاه سیستان و بلوچستان

با تلاش اعضای هیأت علمی فعال در زمینه تحقیقات فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان، و با توجه به پتانسیل‌های تجهیزاتی و نیروهای انسانی فعال در این زمینه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز تأسیس پژوهشکده فناوری نانو این دانشگاه را در سه گروه پژوهشی؛ نانومواد و نانوساختار، نانوسیال و نانوبیو صادر کرد.