خودسامان‌دهی نانوذرات تلورید کادمیوم در محلول

محققان دانشگاه میشیگان برای اولین بار صفحاتی از نانوذرات کادمیوم- تلور انباشته شده در محلول ساختند. آنها ادعا می‌کنند که این نانوبلور‌ها مشابه پروتئین‌های لایه سطحی که غشاء سلولی نوع خاصی از باکتری‌ها را می‌سازند عمل می‌کنند.