قفس‌های پلاتینی نانومتخلخل

محققان آمریکائی موفق شدند کره‌های پلاتینی توخالی نانومتخلخل را با استفاده از لیپوزوم‌ها به عنوان چاپ‌های آبی رنگ تولید کنند.