حمایتهای تشویقی فناوری نانو در مهرماه ۱۳۸۵

درمهر ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۲ مورد از درخواست‌های صورت دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد۱۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۳ مورد پایان نامه دکتری ،۱۳ مورد مقاله ISI ، ۱ مورد مقاله علمی پژوهشی،۲ مورد طرح درس، ۳ مورد گردآوری و ترجمه کتاب و ۳ مورد شرکت در کنگره بوده اند.

درمهر ماه سال ۱۳۸۵، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۶۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری و پذیرفته است. از این تعداد۱۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ، ۳ مورد پایان نامه دکتری ،۱۳ مورد مقاله ۱٫ISI   مورد مقاله علمی- پژوهشی،۲ مورد طرح درس، ۳ مورد گردآوری و ترجمه کتاب و ۳ مورد شرکت در کنگره بوده اند.
اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:
پایان نامه های دانشجویی”کارشناسی ارشد”
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل مرحله سطح
۱ محمدعلی آراوند دانشجو شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس ۱ ۳
دکتر محمدعلی سمسارزاده استاد راهنما
۲ شکراله حسنی دانشجو مواد صنعتی اصفهان ۱ ۳
دکتر محمد علی گلعذار استاد راهنما
۳ فاطمه پورسنگ دانشجو پلیمر دانشگاه تهران ۲ ۳
دکتر بابک کفاشی استاد راهنما
۴ سولماز کرم‌دوست دانشجو شیمی دانشگاه تهران ۲ ۳
دکتر سپیده خویی استاد راهنما
۵ هادی معبودی دانشجو ریاضی دانشگاه تهران ۱ ۳
دکتر شفیعی‌ده‌آباد استاد راهنما
۶ بیتا جانفشان دانشجو مواد پژوهشگاه مواد و انرژی ۱ ۳
دکترمحمدعلی بهره‌ور استاد راهنما
۷ احسان واحدی‌مقدم دانشجو مهندسی پزشکی امیرکبیر ۱ ۳
دکترحمید میرزاده استاد راهنما
۸ نوید عطارزاده دانشجو مواد صنعتی اصفهان ۱ ۳
دکتر محمدعلی گلغدار استاد راهنما
۹ روح‌اله موسوی دانشجو ۱ ۳
دکتر احمد ساعتچی استاد راهنما
۱۰ مهدی خدایی دانشجو ۱ ۳
دکتر محمد حسین عنایتی استاد راهنما
۱۱ وحید امیر جهادی دانشجو مکانیک خواجه نصیر ۱ ۳
دکتر علی شکوه‌فر استاد راهنما
۱۲ صادق دانا دانشجو فیزیک پیام نور ۱ ۳
ابراهیم صادقی استاد راهنما
۱۳ بابک‌احمدی مقدم دانشجو سمنان ۱ ۳
دکتر عبدالحسین فریدون استاد راهنما
۱۴ عاطفه‌ میری دانشجو فیزیک الزهرا ۱ ۳
دکتررضا ثابت‌داریانی استاد راهنما
۱۵ منصور اکبری دانشجو مکانیک تهران ۱ ۲
دکترمحمد کاظم بشارتی استاد راهنما
۱۶ شهروز لطفی‌مهیار دانشجو فیزیک اصفهان ۱ ۳
دکتر جمشید عمیقیان استاد راهنما
۱۷ سمیه دفتری بشلی دانشجو مازندران فیزیک ۱ ۳
دکتر علی‌اصغر حسینی استاد راهنما
پایان نامه های دانشجویی “دکتری”
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل مرحله سطح
۱ محمدرضا محمدی دانشجو مواد صنعتی‌شریف ۲ ۳
دکتر محمد قربان استاد راهنما
۲ علیرضا ختایی دانشجو شیمی دانشگاه تبریز ۱ ۳
دکترنظام‌الدین دانشور استاد راهنما
۳ مسعود معصومی دانشجو برق خواجه‌نصیر ۲ ۳
دکتر محمود احمدیان استاد راهنما
مقاله ISI
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ روح‌اله جلیلی نویسنده نساجی دانشگاه صنعتی‌ اصفهان
۲ بهروز واثقی نویسنده فیزیک دانشگاه شیراز
۳ دکتر علیرضا اشرفی(۲ مورد) نویسنده ریاضی دانشگاه کاشان
۴ جلال‌آزاد منجیری نویسنده مواد دانشگاه آزاد
۵ دکتر محمد الماسی نویسنده فیزیک دانشگاه کاشان
۶ دکتر نصیرپوری شادآباد نویسنده مواد صنعتی سهند
۷ دکتر شمس‌الدین مهاجرزاده نویسنده برق تهران
۸ دکتر محمدرضا محمدی‌زاده نویسنده فیزیک
۹ دکتر رضا افضلی نویسنده دانشگاه آزاد
۱۰ توکل پاکیزه نویسنده برق خواجه نصیر
۱۱ دکترعلی‌اصغر شکری نویسنده فیزیک پیام نور
۱۲ دکتر رستم مرادیان نویسنده رازی
مقالات عرضه شده در کنفرانس
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی محل تحصیل نوع ارائه و تعداد
۱ دکتر سپیده خویی شیمی دانشگاه تهران ۱ پوستر
۲ دکتر عبدالعلی ذوالانوار فیزیک دانشگاه اراک ۳ پوستر
۳ دکتر ایرج کاظمی‌نژاد شهیدچمران‌اهواز ۱ پوستر
طرح درس
ردیف نام و نام خانوادگی نقش رشته تحصیلی محل تحصیلی
۱ دکتر عبدالحمید علیزاده مدرس شیمی رازی کرمان
۲ دکتر آفاقی خطیبی مدرس مکانیک دانشگاه تهران
کتاب
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر فریبا آگند مواد صنعتی‌مالک‌اشتر
۲ مالک سعیدی  دانشگاه ازاد
۳ علی گودرزی شیمی اراک
 مقالات علمی پژوهشی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی محل تحصیل
۱ دکتر محمدحسین عنایتی مواد صنعتی اصفهان