معرفی محصول: پوشش ضد مه

این پوشش‌های فوق نازک و خود سازنده‌ برای محافظت سطوح نوری ایجاد شده‌اند و از تشکیل مه روی سطوح نوری در شرایط هوای سرد و محیط‌های مرطوب و در فعالیت‌های ورزشی جلوگیری می‌کند و از جمع شدن آلودگی، گرد و خاک روی سطوح جلوگیری می‌کند.