معرفی بانک های اطلاعاتی: مقالات ISI

این بانک، اطلاعات کامل مقالاتی را که توسط محققان داخلی در مجلات بین المللی و معتبر ISI در زمینه فناوری نانو عرضه شده اند را با ارتباطی که با بانکهای افراد فعال و مراکز فعال برقرار می‌کند عرضه می‌کند.
اطلاعاتی از قبیل عنوان مقاله، نام نویسندگان، محل انتشار، زبان مقاله، تاریخ انتشار، چکیده مقاله، کلید واژگان، مرکز صاحب مقاله، ایمیل نوسینده مسئول و متن کامل مقاله، فرصت مناسبی را در اختیار علاقه‌مندان به فناوری نانو و نیز واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی جهت بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود قرار می‌دهد که در نهایت منجر به توسعه این فناوری در مراکز علمی- پژوهشی و کاربردی شدن آن در صنایع خواهد شد.

New Page 1

بانک‌های اطلاعات فناوری‌نانو در ایران، یکی از
زیر