ساخت نانوکره‌های هم‌اندازه از مواد زیستی

گزارشات رسیده از چین نشان می‌دهد نانوکره‌های هم اندازه و کاملاً پراکنده توده سیستئین (آمینواسید دارای گوگرد) به صورت موفقیت‌آمیز با یک روش ساده بدون کمک مواد غیرآلی دیگر ساخته شده‌اند. کنترل شکل نانوساختارها یکی از چالش‌های شیمی‌دانهای و مهندسان مواد است. اشکال مختلف نانومواد، مانند کره، میله، مثلی، مکعبی و لوله‌ای با روش‌های مختلفی تولید شده‌اند.

گزارش‌های رسیده از چین حاکی از ساخت موفقیت‌آمیز نانوکره‌های هم‌اندازه و کاملاً پراکنده توده سیستئین (آمینواسید دارای گوگرد)، با استفاده از یک روش ساده و بدون کمک مواد آلی دیگر است. کنترل شکل نانوساختارها یکی از چالش‌های شیمی‌دان‌های و مهندسان مواد است. اشکال مختلف نانومواد، مانند کره، میله، مثلثی، مکعبی و لوله‌ای با روش‌های مختلفی تولید شده‌اند.
هر چند ساخت نانوساختارهای هم‌اندازه و کاملاً مجزا هنوز یکی از مسائل مهم است که باید حل گردد، بیشترین کار در این زمینه روی مواد غیرآلی یا آلی سنتزی انجام شده است. استفاده از مولکول‌های زیستی خالص، برای ساخت نانو یا میکروساختارها، بدون کمک مواد غیرآلی نادر است.
نانوکره‌های زیست‌سازگار برای حسگرهای زیستی، دارورسانی و تصویربرداری زیست‌پزشکی به کار می‌روند.
پروفسور ژان فانگ‌ ما، از دانشکده شیمی دانشگاه Northeast Normal چین و یکی از محققان این گروه، گفت: “مولکول‌های آمینواسید، به علت پایداری، صرفه‌جویی در هزینه، غیرسمیت و زیست‌سازگاری یکی از گزینه‌های مهم ساخت نانومواد هستند. در این باره، ما شکل‌های گوناگونی از توده سیستئین نانو و میکروساختار را فقط با تنظیم غلظت و مقدار pH محلول سیستئین با استفاده از پرتوافکنی فراصوتی تولید کرده‌ایم”.
طبق اظهارات پروفسور فانگ‌،‌ مقدار زیادی از این نانوکره‌ها از توده‌های سیستئین با قطر ۲۲۵ نانومتر بدون اشکال دیگر به آسانی به دست آورده شده است.
او گفت: “این برای اولین بار است که این نانوکره‌ها با استفاده از یک آمینواسید معمولی با جرم مولکولی کم تهیه شده است”.