انتشار شماره سوم از روزنامه دیواری دانش‌آموزی فناوری‌نانو: ریزنامه۳

شماره سوم روزنامه دیواری – ریزنامه۳ – ویژه دانش آموزان با موضوع فناوری نانو، با حمایت کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در آبان ماه ۱۳۸۵ با تیراژ ۱۰۰۰۰ نسخه منتشر و به اکثر دبیرستان های سراسر کشور ارسال گردید.

شماره سوم روزنامه‌دیواری “ریزنامه۳”ویژه دانش آموزان با موضوع فناوری نانو، با حمایت کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در آبان ماه ۱۳۸۵ با تیراژ ۱۰۰۰۰ نسخه منتشر و به اکثر دبیرستان‌های سراسر کشور ارسال گردید.
 
مطالبی که در این شماره از روزنامه دیواری درج شده است، عبارتنداز:

 • نانو و فناوری نانو
 • با مولکول‌ها هم می‌توان ربات ساخت
 • چکار کنیم محصولات کشاورزی کمتر خراب شوند؟
 • ای کاش لباس من هرگز کثیف نمی‌شد!
 • از “کاه گل” تا “نانوکامپوزیت”
 • مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه فناوری نانو
 • آیا تا به حال پارک فناوری رفته اید؟
شماره سوم روزنامه‌دیواری “ریزنامه۳”ویژه دانش آموزان با موضوع فناوری نانو، با حمایت کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در آبان ماه ۱۳۸۵ با تیراژ ۱۰۰۰۰ نسخه منتشر و به اکثر دبیرستان‌های سراسر کشور ارسال گردید.
 
مطالبی که در این شماره از روزنامه دیواری درج شده است، عبارتنداز:

 • نانو و فناوری نانو
 • با مولکول‌ها هم می‌توان ربات ساخت
 • چکار کنیم محصولات کشاورزی کمتر خراب شوند؟
 • ای کاش لباس من هرگز کثیف نمی‌شد!
 • از “کاه گل” تا “نانوکامپوزیت”
 • مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه فناوری نانو
 • آیا تا به حال پارک فناوری رفته اید؟