برگزاری سومین دوره آموزشی آشنایی جامع با فناوری نانو

سومین دوره آموزشی آشنایی جامع با فناوری نانو توسط کمیته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران و با حمایت کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوی نانو، روزهای جمعه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

سومین دوره آموزشی آشنایی جامع با فناوری نانو توسط کمیته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران و با حمایت کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوی نانو، روزهای جمعه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

عناوین دوره‌ها:

  • آشنایی با فناوری نانو
  • نانوساختارهای کربنی
  • نانوکامپوزیت ها
  • نانوحسگر و نانوغربالگری
  • نانوپوشش‌ها
  • نانودارورسانی
  • نانوامولسیون
  • نانوذرات
  • آشنایی با تجهیزات فناوری نانو
  • آشنایی با مالکیت فکری

۴ هفته از این دوره‌ها تاکنون برگزار شده است.