اتصال ارگانیسم‌های زنده به کامپیوتر

دکترKith Finman متخصص زیست فناوری مولکولی دانشگاه پورتس‌موس با همکاری گروهی از محققان اروپایی کلید الکترونیکی مبتنی بر DNA با نام نانومحرک یا مولد (دینام) مولکولی ساخته‌اند، که این تحول در عرصه نانوزیست‌فناوری برای اولین بار می‌تواند فصل مشترکی بین ارگانسیم‌های زنده و دنیای کامپیوتر ایجاد کند.

دکترKith Finman متخصص زیست‌فناوری مولکولی دانشگاه پورتس‌موس با همکاری گروهی از محققان اروپایی کلید الکترونیکی مبتنی بر DNA با نام نانومحرک یا مولد (دینام) مولکولی ساخته‌اند، که این تحول در عرصه نانوزیست‌فناوری برای اولین بار می‌تواند فصل مشترکی بین ارگانسیم‌های زنده و دنیای کامپیوتر ایجاد کند.
کلید‌های DNA را می‌توان به صورت عملی در شناسایی و آشکارسازی سموم‌ و یا در مکانیسم‌های دفاعی به عنوان یک حسگر زیستی برای پاتوژن‌های هوازی به کار برد. این کلید‌ها را می‌توان در قطعات مکانیکی مقیاس مولکولی برای اتصال به اعضای مصنوعی (دست و پا) قابل کنترل با کامپیوتر به کار برد.
دکتر Finman می‌گوید: “احتمالاً بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود که محرک‌های نانویی می‌توانند به عنوان عامل ارتباطی بین دنیای زیستی و سیلیکونی به کار روند. این کلیدها می‌توانند ماهیچه‌ها و قطعات خارجی را به هم مربوط کنند، اما باید توجه داشت این کاربردها برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده قابل دسترسی خواهد بود.
کلید‌های مولکولی ساخته شده از رشته‌های DNA می‌توانند در میکروتراشه‌‌ها، دانه‌های مغناطیسی و موتورهای زیستی که با منابع انرژی موجود در سلول‌های زنده فعالیت می‌کنند، استفاده شوند. این اجزا هنگامی که با هم کار می‌کنند یک اثر دینامی ایجاد می‌کنند که باعث تولید الکتریسیته می‌شود. این ابزار سیگنال‌های الکتریکی‌ قابل ارسال به کامپیوتر را منتشر می‌کند.