تدوین مقررات در حوزه دارورسانی فناوری‌نانو

مؤسسه آموزش و تحقیقات دارویی هند( NIPER) به دنبال تدوین مقرراتی برای آزمایش داروهای مبتنی بر فناوری‌نانو می‌باشد. این مؤسسه تلاش می‌کند تا با استفاده از شاخص‌های استاندارد میزان سمیت دارو‌های مبتنی بر فناوری‌نانو را در سیستم‌های دارورسانی آزمایش نماید.

مؤسسه آموزش و تحقیقات دارویی هند
(NIPER) به دنبال تدوین مقرراتی برای آزمایش داروهای مبتنی بر فناوری‌نانو می‌باشد. این مؤسسه تلاش می‌کند تا با استفاده از شاخص‌های استاندارد میزان سمیت دارو‌های مبتنی بر فناوری‌نانو را در سیستم‌های دارورسانی آزمایش نماید.
این تصمیم به دنبال افزایش تحقیق و توسعه شرکت‌های هند در حوزه توسعه دارو‌های مبتنی بر فناوری‌نانو اتخاذ شده است. NIPER مرکز ویژه‌ای را برای انجام تحقیقات در زمینه دارورسانی فناوری‌نانو تأسیس کرده است. این مرکز به NIPER کمک خواهد نمود تا اطلاعات بیشتری در مورد میزان سمیت داروهای مبتنی بر فناوری‌نانو کسب نماید.
به گفته آقای دکتر Rama Rao مدیر مؤسسه NIPER سم‌شناسی محصولات فناوری‌نانو حوزه جدیدی برای تحقیقات دارو در سراسر جهان است، لذا ما تحقیقاتی را در این حوزه آغاز کرده و داده‌های زیادی جمع آوری نموده‌ایم.در مرحله نخست ما به دنبال سم‌شناسی دو نوع خاصی از نانو‌ذرات می‌باشیم.
NIPER اخیرا دو کارگاه نیز در این حوزه تشکیل داده است. لازم به ذکر است مؤسسه مذکور تحقیقات خود را در حوزه دارورسانی فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۳ آغاز کرده است و در این راستا منابع مالی زیادی را از موسسات داخلی و بین المللی دریافت نموده است.