ایجاد حباب‌های DNA

محققان دانشگاه Hamboladt برلین آلمان و plasmachem توانستند DNA مارپیچی را کشیده تا به شکل حباب‌های مورد استفاده در میکروسکوپ‌های نیروی روبشی ( SFM) به کار رون. در این روش مولکول‌های DNA در یک لایه فوق‌العاده نازک مایع قرار می‌گیرند.