میکرو و نانو تریبولوژی زیستی: راه‌حلهای طبیعت

کتاب حاضر برای دانشمندان و مهندسانی نوشته شده است که تمایل دارند با مفاهیم میکرو نانو تریبولوژی به عنوان یک زمینه میان رشته‌ای و ترکیبی از علوم فیزیک، شیمی، مکانیک و زیست‌شناسی آشنا شوند. کتاب میکرو نانو تریبولوژی زیستی اطلاعات با ارزشی راجع به اصطکاک، چسبندگی و سایش سیستم‌های زیستی و به کارگیری این دانش جدید برای طراحی سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی، توسعه انواع روان کننده‌های تک لایه، اختراع چسب‌ها و اتصالات مصنوعی ساختمانی جدید در اختیار خوانندگان می‌گذارد

New Page 1

کتاب حاضر برای دانشمندان و مهندسانی نوشته شده است
که تمایل دارند با مفاهیم میکرونانو تریبولوژی به عنوان یک زمینه میان رشته‌ای
و ترکیبی از علوم فیزیک
، شیمی، مکانی