همایش دانشجویی فناوری نانو

دانشجویانی که تاکنون مرحله دوم حمایت تشویقی پایا‌ن‌نامه خود را دریافت نکرده‌اند برای دریافت این حمایت، موظف به ارائه مقاله در یکی از سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو هستند. دانشجویان، در این همایش‌ها، پایان‌نامه‌های فناوری‌نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد.

دانشجویانی که تاکنون مرحله دوم حمایت تشویقی پایا‌ن‌نامه خود را دریافت نکرده‌اند برای دریافت این حمایت، موظف به ارائه مقاله در یکی از سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو هستند. دانشجویان، در این همایش‌ها، پایان‌نامه‌های فناوری‌نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد.
در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیت‌های پژوهشی یکدیگر در دوره پایان‌نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند فعالیت‌ها و دستاوردها با یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش تحقیقات فراهم شده و تسریع دستیابی به فناوری، در این حوزه همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و توسط یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود. دانشجویان، در این همایش‌ها، پایان‌نامه‌های فناوری‌نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد.

اهداف این همایش:

·         هم افزایی اطلاعاتی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد فناوری نانو

·          افزایش سطح کیفی تحقیقات درزمینه فناوری نانو

·         آشنایی محققان فناوری نانو با تحقیقات انجام شده

در کنار ارائه مقالات، کارگاههای آموزشی (مقاله‌نویسی و ثبت اختراع) در راستای تقویت بنیه تحقیقاتی و هدایت دستاوردهای دانشجویان به سوی بازار برگزار خواهد شد. این همایش‌ها سالانه دو مرتبه و در پایان هر ترم تحصیلی (بهمن ماه و تیر ماه) برگزار خواهد شد و دانشجویان جهت دریافت مرحله دوم حمایت‌های تشویقی پایان نامه خود موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در همایش می‌باشند.
این آیین نامه برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم حمایت‌های تشویقی پایان‌نامه خود را دریافت نکرده‌اند قابل اجرا خواهد بود. اولین همایش، در تاریخ ۳۰ بهمن تا ۲ اسفندماه ۱۳۸۵ در بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام اینجا را کلیک کنید.