امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت آموزش و پرورش

در آذر ماه سال جاری، فیمابین کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری منعقد گردید که به موجب آن مقرر شد، مطالبی با محتوای فناوری نانو در کتب درسی، تدوین و در فصول مرتبط گنجانده شود.

New Page 1

در آذر ماه سال جاری، فیمابین کارگروه ترویج ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و
پرورش تفاهم نامه همکاری

منعقد گردید ک