اولین همایش فنی- تخصصی فناوری نانو و کاربردهای آن در صنعت پتروشیمی

اولین همایش فنی تخصصی فناوری‌نانو و کاربردهای آن در صنعت پتروشیمی، شنبه ۲۵ آذر ماه سال جاری در مرکز آموزش مدیریت پتروشیمی و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت نانوسید برگزار خواهد شد.