راه اندازی پایگاه اینترنتی – کنگره بین المللی فناوری‌نانو و کاربرد آن در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

پایگاه اینترنتی نخستین کنگره بین المللی – فناوری‌نانو و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی – که در اسفند ماه سال جاری، توسط دانشگاه صنعت نفت و با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما، برگزار خواهد شد، جهت تسهیل در امر اطلاع رسانی با آدرس: http://www.icn2007.com در دو بخش فارسی و انگلیسی راه اندازی شد.

New Page 1

پایگاه اینترنتی نخستین کنگره بین المللی “فناوری‌نانو
و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی” که در اسفند ماه سال جاری،
توسط دانشگاه صنعت نفت و