برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه شبیه‌سازی نانو ساختارهای زیستی و پزشکی

گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده علوم نانو، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (IPM)، در نظر دارد کارگاه آموزشی در زمینه مباحث شبیه‌سازی نانو ساختارهای زیستی و پزشکی با استفاده از نرم افزار گرومکس را در روزهای پنجم و ششم دی ماه سال جاری، در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار نماید.

New Page 1

3287-1.JPG