پروژه نانولوگو در انگلستان

انگلستان اکنون در ارائه گزارش‌های نانو رو به استفاده از بازیگران آورده است. در همین راستا انتشار گزارش نهایی پروژه نانولوگو (nanologue) نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، به جای خواندن ساده لیست نتایج و توضیحات و توصیه‌ها، از چند بازیگر برای ارائه سناریوهای مختلف نانوتک (nanotech) که در پروژه نانولوگو با آنها مواجه بوده‌اند، استفاده می‌کنند

انگلستان اکنون در ارائه گزارش‌های نانو، به استفاده از بازیگران رو آورده است. در همین مسیر انتشار گزارش نهایی پروژه نانولوگو (nanologue) نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، به جای خواندن ساده فهرست نتایج، توضیحات و توصیه‌ها، از چند بازیگر برای ارائه سناریوهای مختلف نانوتک (nanotech) که در پروژه نانولوگو با آنها مواجه بوده‌اند، استفاده می‌کنند.
البته این بازیگران تجربه خود را در انتقال دیدگاه‌های این پروژه در زمینه آینده فناوری‌نانو، برای ۵۰ نفر از مدیران این پروژه، در مراسم افتتاحیه موزه علمی لندن نشان دادند. گروه پروژه، در این زمینه با سه سناریو مواجه بودند که به خوبی به وسیله بازیگران اجرا شدند (البته با کمی ناخوشایندی) . اولین سناریو تصویرگر آینده‌ای است که در آن یک حادثه بد برای یک تولیدکننده نانوذره باعث واکنش شدیدی علیه فناوری‌نانو می‌شود.
در دومین سناریو مقررات آنچنان محدودکننده خواهد شد که نوآوری را تقریباً غیرممکن می‌سازد و اما در سومین سناریو همه چیز خیلی سریع‌تر از آنکه انتظار می‌رود، پیشرفت می‌کند و منجر به سودآوری‌های هنگفتی می‌شود و سیاستمداران را نسبت به این فناوری هوشیار می‌سازد.
مثل همیشه شاید آینده، ترکیبی پیچیده از سه سناریوی بالا باشد، ولی پروژه‌هایی مثل نانولوگو حداقل می‌توانند برخی از خطرات و فواید فناوری‌نانو را برای افراد عامی (که اکثریت را تشکیل می‌دهند) معرفی کند.