مدل‌سازی جهت بهبود گرما درمانی نانومقیاس در سرطان

نانوذرت‌ طلا به خاطر توانایی بی‌نظیرشان در تبدیل نور به گرما وعده گرمکن‌های مینیاتوری را می‌دهند که قادرند با گرما سلول‌های سرطانی را بکشند. Nikolai Khlebtsov و همکارانش در آکادمی علوم روسیه، یک تئوری‌ای که رابطه بین شکل‌، اندازه و پارامترهای فیزیکی دیگر نانوذرات طلا را با کارآمدی آنها در جذب نور توضیح می‌دهد؛ را توسعه داده‌اند.