معرفی کتاب هفته: باکمینیسترفولرینها

در این کتاب جامع‌ترین و رایج‌ترین تحقیقات و تجارب کارشناسان خبره و مجرب جهان درباره ساختارهای کروی کربنی (فولرینها) ارائه شده است و مشکلات پیش رو در این زمینه و راهکارهای تحقیقات آینده به بحث و بررسی گذاشته شده است.

در این کتاب جامع‌ترین و رایج‌ترین تحقیقات و تجارب
کارشناسان خبره و مجرب جهان درباره ساختارهای کروی کربنی (فولرینها) ارائه
شده است و
T047118845X.jpg
م