ذرات نانویی مشابه سلول برای حمله به بیماری‌‌ها

محققان در حال توسعه – نانوحامل‌ها – ی هوشمند برای تشخیص و رسانش دارویی هستند. محققان در سویس با بکارگیری بخش‌هایی از سلول زنده در سیستمی هوشمند مبتنی بر فناوری‌نانو، – نانوحاملی – را توصیف کردند که می‌تواند نوع خاصی از سلول‌ها را هدف قرار داده و در پاسخ بلادرنگ به شرایط محیط اطرافشان نورانی شوند.