معرفی کتاب هفته: محاسبه ساختار بین سطحی در مقیاس اتمی و خواص آنها در مواد الکترونیک

با افزایش فوق‌العاده توان محاسباتی در طول دو دهه گذشته همچنین کاهش پیوسته اندازه ترانزیستورهای اثرمیدانی نیمه‌هادی‌های اکسید فلزی مبتنی بر Si (MOSFET )، روش‌های محاسبه‌ای مبتنی بر کوانتوم ابزاری ضروری و مهم در مهندسی تجهیزات نانومقیاس شده‌اند.

با افزایش فوق‌العاده توان محاسباتی در طول دو دهه
گذشته همچنین کاهش پیوسته اندازه ترانزیستورهای اثرمیدانی نیمه‌هادی‌های
اکسید فلزی مبتنی بر( Si .(