تدوین راهبرد فناوری نانو در سوئد

آکادمی علوم و مهندسی سوئد (IVA) پیشنهاداتی جهت ارتقای تحقیق و تجاری سازی فناوری نانو در این کشور ارائه داده است. این موسسه سمیناری در مورد اهمیت راهبرد ملی فناوری نانو در کشور سوئد برگزار کرده است.

۱ بهمن ۱۳۸۵- آکادمی علوم و مهندسی سوئد (IVA) پیشنهاداتی جهت
ارتقای تحقیق و تجاری سازی فناوری‌نانو در این کشور ارائه داده است. این مؤسسه
سمیناری در مورد اهمیت راهبرد ملی فناوری‌نانو در کشور سوئد برگزار کرده است.
بر اساس اظهارات نمایندگان IVA در این سمینار تدوین راهبرد ملی فناوری‌نانو برای
سوئد به دلایل زیر بسیار مهم است:
• فقدان چنین راهبردی باعث خواهد شد که سوئد فرصت پیشرفت در حوزه فناوری‌نانو را چه
از نظر علمی و چه از نظر تجاری‌سازی از دست بدهد.
• تدوین چنین راهبردی موجب ایجاد همکاری بین بازیگران کلیدی، جهت تأمین مالی تحقیق
و توسعه فناوری‌نانو خواهد شد.
• تدوین این راهبرد به استفاده بهتر از برنامه‌های چارچوبی اتحادیه اروپا منجر
خواهد شد.
وجود این راهبرد به تأمین مالی هدفمند فناوری‌نانو منجر شده و از این طریق منابع
مالی زیادی به این سمت سرازیر خواهند شد.