معرفی بانک اطلاعاتی پایگاه‌های اینترنتی

اطلاعاتی که در این بانک از پایگاه‌های اینترنتی فعال در زمینه فناوری نانو عرضه می‌شود عبارنتد از:آدرس اصلی سایت و زیر بخش مربوط به فناوری نانو، پست الکترونیک و تاریخ راه اندازی سایت، نام کشور و سازمان صاحب سایت، معرفی سایت و شرح مختصری از زمینه فعالیت های آن.

بانک‌ اطلاعات فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های
پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو است که با تقسیم به زیربانک‌های
مراکز فعال، افراد فعال، دروس مرتبط با نانو، حمایت‌های تشویقی ستاد،
پایگاه‌های اینترنتی، پروژه‌های دانشجویی، مقالات، پروژه‌های فناوری‌نانو و
ناشران، اطلاعاتی را راجع به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه
فناوری‌نانو ارائه می‌کند. اطلاعات این بانک‌ها از منابع موثق مانند بخش
جوایز تشویقی ستاد تهیه شده، مستندات آنها در دبیرخانه ستاد موجود است. یکی
از این زیربانک‌ها، بانک پایگاه‌های اینترنتی است. پایگاه‌های اینترنتی به
عنوان مرکز خبررسانی مراکز فعال، یکی از مهمترین ابزار ترویجی در هر فناوری
هستند که دسترسی به نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و اقتصادی را تسریع
می‌کنند. به همین دلیل بانک اطلاعاتی پایگاه‌های اینترنتی سایت ستاد به
عنوان پر کاربرترین پایگاه اینترنتی فارسی زبان در زمینه فناوری‌نانو،
جزئیات اطلاعاتی وب لاگ ها، وب سایتها و زیر بخش‌های مربوط به فناوری‌نانو
را جهت کمک به اطلاع رسانی هر چه بهتر در مورد فعالیتهای مراکز ذی ربط
گردآوری نموده است.
اطلاعاتی که در این بانک از پایگاه‌های اینترنتی فعال در زمینه فناوری‌نانو
عرضه می‌شود عبارنتد از: آدرس اصلی سایت و زیر بخش مربوط به فناوری‌نانو،
پست الکترونیک و تاریخ راه اندازی سایت، نام کشور و سازمان صاحب سایت،
معرفی سایت و شرح مختصری از زمینه فعالیت‌های آن.
قابل ذکر است که اطلاعات این پایگاه‌های اینترنتی،‌اعم از نام سایت، ایمیل
و آدرس اصلی سایت قابل جستجو است.