حمایت های تشویقی فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۵

در آبان ماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۸۱ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است.

در آبان ماه سال ۱۳۸۵، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در راستای اجرای برنامه حمایت‌های تشویقی این ستاد از فعالیت‌های فناوری‌نانو، ۸۱ مورد از درخواست‌ها را داوری و پذیرفته است که از این تعداد ۳۹ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۴ مورد پایان‌نامه دکتری، ۱۲ مورد مقاله ISI و۲ مقاله علمی پژوهشی، ۱ مورد طرح درس و ۲۳ مورد شرکت در کنگره و یک مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ بوده اند.

اسامی افرادی که جهت دریافت جوایز تشویقی درخواستشان در این دوره پذیرفته شده و پس از تامین اعتبارات مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهند گرفت به تفکیک موضوع عبارتند از:

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه نام و نام خانوادگی نقش رشته نوع درخواست
دانشگاه تهران نیما روحی دانشجو برق مرحله ۱-۳
دکتر مهاجرزاده استاد راهنما مرحله ۱-۳
سارا درباری کوزه‌کنان دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مهاجرزاده استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه علم و صنعت بهمن خردمندی بروجنی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر علی‌افضلی کوشا استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه امیرکبیر پیام قدوسی دانشجو پلیمر مرحله ۱-۳
دکتر محسن محسنی‌بزرگی استاد راهنما مرحله ۱-۳
فاطمه حکاک قزوینی دانشجو مرحله ۱-۳
دکترفاطمه گوهرپی استاد راهنما مرحله ۱-۳
امیرقراچورلو دانشجو مرحله ۱-۳
دکترفاطمه گوهرپی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه صنعتی اصفهان سعید سلطانی دانشجو شیمی مرحله ۱-۳
دکترغلامرضا اعتماد استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه الزهرا اعظم میراعلمی دانشجو مرحله ۱-۳
خانم دکتر قدسی ‌محمدی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه علم و صنعت اعظم قربانی‌خالدی دانشجو مرحله ۱-۳
خانم دکتر شهرآرا افشار استاد راهنما مرحله ۱-۳
حمید ثمری‌جهرمی دانشجو مرحله ۱-۳
دکترعلی‌افضلی کوشا استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه تربیت‌مدرس امید دوستگانی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر واشقانی فراهانی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه تهران حمیدرضا باباپور دانشجو عمران مرحله ۱-۳
دکتر شکرچی‌زاده استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه مالک‌اشتر ابوالحسن نازش دانشجو فیزیک مرحله ۱-۳
دکتر علی اعظم خسروی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه شهید چمران الهام خوشبخت دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر کاظمی‌نژاد استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه خواجه‌نصیر گلسا نادری دانشجو مواد مرحله ۱-۳
دکتر علی شکوه‌فر استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه علم و صنعت بابک خلاقی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مسعود گودرزی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه باهنر کرمان محمد پیرهادی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مرتضی زند رحیمی استاد راهنما مرحله ۱-۳
پژوهشگاه مواد و انرژی مهسا سینا دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر رحیم یزدانی‌راد استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه فردوسی مشهد یاسمن صابری دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر غلامحسین اکبری استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه آزاد علوم تحقیقات مریم شعبانی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر زیارت‌علی نعمتی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه تهران سلماز جهانگیر دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر عطایی استاد راهنما مرحله ۱-۳
عاطفه حسنی‌راد دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر عطایی استاد راهنما مرحله ۱-۳
مهدی منتظری‌پور دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر عطایی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه امیرکبیر کمال دوستدار قره‌اونه دانشجو نساجی مرحله ۱-۳
دکتراحد موسوی شوشتری استاد راهنما مرحله ۱-۳
محبوبه ملکی دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مسعود لطیفی استاد راهنما مرحله ۱-۳
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی سلیم غرضی دانشجو پلیمر مرحله ۲-۳
دکتر اعظم رحیمی استادراهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه امیرکبیر احمد رضوانی بروجنی دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر محسن محسنی بزرگی استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه تهران غزاله کبیریان دانشجو ریاضی مرحله ۲-۳
دکتر عباس نوذری استاد راهنما مرحله ۲-۳
ملوس وفازاده دانشجو شیمی مرحله ۲-۳
دکتر محمدعلی موسویان- دکتر هاشمی استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه صنعتی اصفهان محسن راستگوسی سخت دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر سعید نوری‌خراسانی استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه تهران محبوبه زنگنه دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر شهرآرا افشار استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه الزهرا نغمه فعال‌همدانی دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر فائزه فرزانه استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه صنعتی شریف رضا رسولی دانشجو فیزیک مرحله ۲-۳
خانم دکتر ایرجی‌زاد استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه تهران سیدصالح حسینی یزدی دانشجو مکانیک مرحله ۲-۳
دکتر محمود موسوی مشهدی استاد راهنما مرحله ۲-۳
سید اکرم ابراهیمی حسن‌کیاده دانشجو مواد مرحله ۲-۳
دکتر محمد قمبری استاد راهنما مرحله ۲-۳
مجید پرویزی دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر حمیدرضا قاسمی‌منفرد راد استاد راهنما مرحله ۲-۳
کاوه شیخی‌مقدم دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر ابوالقاسم عطایی استاد راهنما مرحله ۲-۳
امین‌ ربیعی‌زاده دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر فرشید کاشانی‌بزرگ استاد راهنما مرحله ۲-۳
دانشگاه علم و صنعت هاجر قنبری دانشجو مرحله ۲-۳
دکتر علیرضا میرحبیبی استاد راهنما مرحله ۲-۳
پایان‌نامه دکتری
دانشگاه امیرکبیر مرادعلی خطیبی دانشجو پلیمر مرحله ۱-۳
دکتراحمد عارف‌آذر استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه صنعتی‌شریف علی‌محمد نسیمی دانشجو شیمی مرحله ۱-۳
دکترغلامعباس پارسافر استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه صنعتی اصفهان علیرضا عباسپور راد دانشجو مرحله ۱-۳
دکتر مهران غیاثی استاد راهنما مرحله ۱-۳
دانشگاه تهران مهدی روحانی دانشجو مهندسی چوب و کاغذ مرحله ۱-۳
دکتر قنبر ابراهیمی استاد راهنما مرحله ۱-۳
روح ا… عظیمی راد دانشجو فیزیک
دکتر مشفق استادراهنما
شرکت در کنگره
نام و نام خانوادگی نوع حمایت- مرحله- سطح رشته محل
دکتر حجت‌اله ماسوله ۱ شفاهی ریاضی دانشگاه شاهد
دکتررضا فریدی مجیدی ۱ پوستر شیمی دانشگاه تهران
دکترسجاد صداقت شیره ‌جی ۱ پوستر دانشگاه آزاد شهریار
دکتر عبدالحمید علیزاده ۱ شفاهی دانشگاه رازی
دکتر حسین مرادی ۱ پوستر فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا اجتهادی ۲ پوستر دانشگاه صنعتی‌شریف
دکتر رسول ملک‌فر(۲ مورد) ۲ پوستر، ۲ شفاهی دانشگاه تربیت‌مدرس
دکتر علی‌بیت‌الهی ۴ پوستر، ۲ شفاهی مواد دانشگاه علم و صنعت
مقاله ISI
دکتر عبداله‌سلیمی مقاله ISI شیمی دانشگاه کردستان
دکتر علی‌مهدی‌نیا مقاله ISI دانشگاه تربیت‌مدرس
دکترمسعود صلواتی‌نیاسری مقاله ISI دانشگاه کاشان
رضا فریدی مجیدی(۲ مورد) مقاله ISI دانشگاه تهران
سیدحسن توحیدی مقاله ISI انرژی‌اتمی- مرکز تحقیقات کشاورزی
دکتر محسن عادلی مقاله ISI دانشگاه لرستان
شهرام قاسمی‌میر مقاله ISI دانشگاه تربیت‌مدرس
دکتر غلامرضا جعفری مقاله ISI فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اکبر آفاقی‌خطیبی مقاله ISI مکانیک دانشگاه تهران
احسان طاهری نساج مقاله ISI مواد دانشگاه تربیت‌مدرس
دکتر محسن جهانشاهی مقاله ISI مهندسی شیمی دانشگاه مازندران
مقاله علمی- پژوهشی انگلیسی
دکتر مهاجرزاده مقاله علمی- پژوهشی انگلیسی برق دانشگاه تهران
بابک کریمی مقاله علمی- پژوهشی انگلیسی شیمی تحصیلات تکمیلی زنجان
پایان‌نامه کارشناسی
حامد دستمالچیان پایان‌نامه کارشناسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر