صعود ۴ پله ای ایران در تعداد مقالات فناوری نانو درسال ۲۰۰۶

جمهوری اسلامی ایران با افزایش مقالات خود از ۱۲۵ مقاله در سال ۲۰۰۵ به ۲۵۰ مورد در سال ۲۰۰۶ توانسته است با ۱۰۰ در صد رشد به رتبه ۳۲ جهان دست یابد و در جهان اسلام با پشت سر گذاشتن ترکیه (۲۴۵ مقاله) رتبه اول را کسب کند. همچنین ایران با افزایش کیفیت مقالات خود در سال ۲۰۰۵ توانسته بود از نظر تعداد ارجاعات، جایگاه نخست در میان کشورهای اسلامی و رتبه ۲۲ جهان را کسب کند.

جمهوری اسلامی ایران در پایان سال ۲۰۰۶، با چاپ۲۵۰ مقاله علمی
در حوزه فناوری نانو در مجلات معتبرISI با صد درصد رشد به رتبه ۳۲ در میان کشورهای
جهان رسید. مطابق بررسی‌های گروه تحلیل و پیمایش دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو، جمهوری اسلامی ایران که در سال ۲۰۰۵ با انتشار ۱۲۵ مقاله جایگاه ۳۶ جهان را
کسب کرده بود، در سال ۲۰۰۶ با انتشار ۲۵۰ مقاله و با رشد صد درصدی به جایگاه ۳۲
جهان دست یافت. لازم به ذکر است که ایران با چهار پله صعود و با پشت سر گذاشتن
ترکیه (۲۴۵ مقاله) رتبه اول جهان اسلام در فناوری نانو را کسب کرده است. مطابق
بررسی های این گروه، ایران همچنین با افزایش کیفیت مقالات خود طی پنج سال اخیر
توانسته است در شاخص کیفی مقالات(Citation) ، از رتبه ۴۴ در سال ۲۰۰۱ به رتبه ۲۲
جهان در سال ۲۰۰۵ صعود کند و به جایگاه نخست در این شاخص در میان کشورهای اسلامی
نیز دست یابد. در رده بندی تولید مقالات در فناوری نانو، آمریکا، چین، ژاپن، آلمان
و فرانسه به ترتیب در جایگاه های اول تا پنجم قرار دارند که در مقایسه با سال گذشته
تمامی این کشورها جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. لازم به یادآوری است که تعداد مقالات
و شاخص کیفی مقالات(Citation) ابزاری مناسب برای ارزیابی یک فناوری محسوب ‌شده و از
آن برای رده بندی کشورها در یک فناوری استفاده می شود. این شاخص‌ها صرفاً وضعیت
کشورها را در تولید علم نشان می دهند. در این میان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که
تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی را برای توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران
هدف گرفته است، برای تبدیل این تولیدات علمی به ثروت برنامه‌هایی را اجرا خواهد
کرد.