کارگاه روش‌های شناسایی نانوذرات در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

کارگاه روش‌های شناسایی نانوذرات روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار خواهد شد.

هدف
در چند دهه اخیر، جامعه علمی شاهد گسترش تحقیقات در زمینه نانو فناوری بوده است لیکن همواره محققان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز پژوهشی در شناسایی نانوذرات به دست آمده با مشکلات جدی روبرو بوده اند. از اینرو گروه سامانه‌های نوین دارورسانی با همکاری گروه آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، انجمن پلیمر ایران و دانشگاه تربیت مدرس و با هدف آشنایی بیشتر محققان و متخصصین آزمایشگاهها با روشهای مختلف شناسایی نانوذرات، دستگاهها و نحوه آماده سازی نمونه اقدام به برگزاری کارگاه آموزش عملی با حضور اساتید برجسته کشور نموده است. شناسایی مورفولوژی نانوذرات با استفاده از روشهای میکروسکوپی عنوان اولین دوره عملی است که در محل پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران۱۵و۱۶ اسفند برگزار خواهد شد.
محتوا

·         مروری بر شناسایی مورفولوژی نانوذرات به روشهای میکروسکوپیک

·         اصول آماده سازی نمونه و کار با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

·         بررسی سطح مقطع نانوذرات به روش میکروسکوپی الکترونی عبوری

·         شناسایی مورفولوژی و بررسی اندازه نانوذرات به روش میکروسکوپی الکترونی پویشی

ثبت ‏نام
۱- هزینه ثبت نام برای شرکتکنندگان مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و برای دانشجویان ۲۰۰/۰۰۰ ریال (شامل چکیده مقالات، پذیرایی و ناهار) است. هزینه اقامت به ازای هر شب (شامل صبحانه، شام واقامت در مهمانسرای پژوهشگاه) مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود که به هزینه ثبت نام اضافه میشود. علاقه مندان می‌توانند مبلغ فوق را به شماره حساب ۲۸۵۶۰۷۴۱۸ بانک تجارت باجه پلیمرکد (۲۸۵۶) به نام دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واریز و کپی رسید آنرا به همراه فرم تکمیلشده به شماره فاکس یا پست الکترونیکی دبیرخانه ارسال نمایند.
۲- به شرکتکنندگان گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
۳- سرویس ایاب و ذهاب از داخل شهر تهران و متروی وردآورد به مقصد پژوهشگاه و بالعکس بر قرار خواهد بود.
۴- آخرین مهلت ثبت نام، پایان وقت اداری ۸۵/۱۱/۲۵ است.
۶- با توجه به ظرفیت محدود کارگاه اولویت برحسب تاریخ فیش واریزی و اقدام به ثبت نام تعیین خواهد شد.
تماس
دبیر: مهندس حمید مهدوی H. Mahdavi@ippi. ac. ir
مدیر اجرایی: مهندس فرزانه احمد خان بیگی، تلفن ۴۴۵۸۰۰۰۰ (داخلی۲۱۵۰- ۲۱۴۹)
دبیر خانه: تلفن مستقیم ۴۴۵۸۰۰۵۵ و فاکس ۴۴۵۸۰۰۲۳ Nano@ippi. ac. ir
نشانی: تهران، بزرگراه تهران ـ کرج، کیلومتر ۱۵، خروجی ۱۷، بلوار پژوهش، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵ و ۱۴۱۸۵/۴۵۸
نشانی اینترنت: www. ippi. ac. ir

فرم ثبت نام دوره آموزشی روشهای شناسایی نانو ذرات
نام و نام خانوادگی : میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی : محل کار و سمت :
نشانی:
تلفن                                                 فاکس پست الکترونیکی :