جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه سنتز شیمیایی نانو اسپینل ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « سنتز شیمیایی نانو اسپینل MgAl2O4 (آلومینات منیزیم)» ، سی ام دی ماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

عنوان:
« سنتز شیمیایی نانو اسپینل MgAl2O4 (آلومینات منیزیم)»
ارائه دهنده:
بابک علی نژاد

اساتید راهنما:
دکترسرپولکی دکتربیت الهی

زمان:
شنبه سی ام دی ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۰
مکان:
آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود
اینجا
را کلیک کنند
.

 

چکیده:
اسپینل آلومینات منیزیم یک اکسید دیرگداز با نقطه ذوب ۲۱۳۵°C است. مقاومت شیمیایی و مکانیکی، رفتار سوپر پلاستیک در دمای بالا، ثابت دی الکتریک پایین و رفتار اپتیکی منحصر بفرد از خواص مهم این ماده به شمار می رود. در تحقیق حاضر اسپینل با استفاده از نیترات های آلومینیوم و منیزیم به دو روش شیمیایی سنتز شد. در روش اول ساکاروز پلی وینیل الکل و در روش دوم سفیده تخم مرغ به عنوان زمینه پلیمری بکار گرفته شدند. پیش ماده های حاصل از این دو روش در دماهای مختلف کلسینه شده و نانو پودر MgAl2O4 بدست آمد. پیش
مادهها و پودرهای حاصل از کلسیناسیون مورد آنالیزحرارتی همزمان (STA)، آنالیز اشعه ایکس (XRD)، اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FTIR) و آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) قرار گرفتند. آنالیز XRD نشان داد که دمای تشکیل اسپینل تک فاز در روش ساکاروز در حدود ۶۰۰°C و در روش سفیده تخم مرغ در حدود ۹۰۰°C بود. همچنین با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی اندازه ذرات در نمونه های کلسینه شده در دمای۸۰۰°C برای پودرهای سنتز شده با محمل ساکاروز پلی وینیل الکل در بازه ۳۰ تا ۵۰ نانومتر و در روش سفیده تخم مرغ پودر های کلسینه شده در ۹۰۰°C اندازه ذراتی بین ۵۰ تا ۸۰ نانومتر داشتند.