سمپوزیومی با عنوان – فناوری‌نانو در تشخیص و درمان سرطان –

سمپوزیومی در زمینه تشخیص و درمان سرطان با استفاده از فناوری‌نانو، سه شنبه هفدهم بهمن ماه سال جاری در تالار رازی واقع در ساختمان جدید دانشکده داروسازی ……….

سمپوزیومی در زمینه تشخیص و درمان سرطان با استفاده از فناوری‌نانو، سه شنبه هفدهم بهمن ماه سال جاری در تالار رازی واقع در ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر، توسط مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری شبکه‌های ملی تحقیقات علوم داروئی و تحقیقات سرطان برگزار خواهد شد.