افزایش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر در فناوری نانو

بر اساس گزارش مؤسسه Lux Research ، ۱۷۱ شرکت نوپای فناوری نانو از سال ۱۹۹۵ تاکنون به وسیله سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر تأمین مالی شده‌اند. از بین ۱۷۱ شرکت تأمین مالی شده به وسیله سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ۱۸ شرکت از طریق عرضه سهام به عامه (IPO) و یا اکتساب به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله خروج از سرمایه‌گذاری رسیده‌اند.

بر اساس گزارش مؤسسه Lux Research ، ۱۷۱ شرکت نوپای فناوری نانو
از سال ۱۹۹۵ تاکنون به وسیله سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر تأمین مالی شده‌اند. از بین
۱۷۱ شرکت تأمین مالی شده به وسیله سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ۱۸ شرکت از طریق عرضه
سهام به عامه (IPO) و یا اکتساب به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله خروج از سرمایه‌گذاری
رسیده‌اند.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه Lux Research مدت زمان بازگشت سرمایه در حوزه
فناوری‌نانو تقریبا ۶ سال است که این مدت زمان تقریبا دو برابر زمانی است که یک
سرمایه‌گذار خطرپذیر در دیگر حوزه‌های فناوری انتظارمی‌کشد. با این وجود سرمایه‌گذاران
خطرپذیر به سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های نوپای فناوری نانو ادامه می‌دهند. پیشنهاد
می‌شود که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری در شرکت های نوپای فناوری
نانو از یک رویکرد ارزیابی منطقی استفاده نمایند تا از این طریق بتوانند در حوزه‌های
کاربردی کلیدی، مزیت رقابتی کسب نمایند.
برای ایجاد یک چارچوب منسجم جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در فناوری نانو،
مؤسسه Lux Research تحقیق جامعی انجام داده است. در این تحقیق تلاش شده است تا
پایگاه داده جامعی از سرمایه‌گذاران این حوزه که در برگیرنده دورهای تأمین مالی از
طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیرنهادی، IPO ، اکتساب و ورشکستی در تمام دنیا برای شرکت‌هایی
که محصولاتی با ویژگی‌های مقیاس نانو را تولید می‌نمایند، ایجاد شود. برخی نتایج
این پروژه عبارتند از:

 •  بر اساس معاملات انجام شده پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری
  سرمایه‌گذاران خطرپذیر در شرکت‌های نوپای فناوری نانو در سال ۲۰۰۶ به ۶۵۰
  میلیون دلار برسد

 •  متوسط اندازه معاملات تاکنون ۵/۱۱ میلیون دلار بوده
  است که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۵ ، ۱۹ درصد رشد داشته است.

 •  در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۲۱ سرمایه‌گذار خطرپذیر نهادی
  در شرکت‌های نوپای فناوری نانو سرمایه‌گذاری نمودند که اکثر آنها قبلاً در این
  حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند

 • . ۱۰شرکت نوپای فناوری نانو که از طریق سرمایه‌گذاری
  خطرپذیر تأمین مالی شده بودند از طریق IPO به مرحله خروج از سرمایه‌گذاری
  رسیدند.