معرفی کتاب: دستگاه‌های توصیف مشخصات نانوسیستم‌ها در علوم حیاتی

این کتاب می‌تواند برای شیمی‌دان‌ها، بیوشیمی‌دان‌ها، زیست‌شناسان، دانشمندان، مهندسین علوم مواد و همچنین سایر کسانی که در صنایع شیمیایی و دارویی کار می‌کنند یا در زمینه‌های مشابه تحقیق می‌کنند از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار باشد.

عنوان کتاب: دستگاه‌های توصیف مشخصات نانوسیستم‌ها در علوم
حیاتی
عنوان اصلی : Nanosystem Characterization Tools in the Life Sciences
نویسندگان: Challa S. S. R. Kumar
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۳۸۳۴
تعداد صفحات: ۴۱۳ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: John Wiley & Sons
این جلد از NtLS محدوده وسیعی از روش‌ها و فناوری‌های مشخصه‌یابی را که در علوم
حیات نانومقیاس قابل اجرا است، معرفی می‌کند. هدف از نوشتن این کتاب ارائه منبعی از
اطلاعات و دانش، که به‌صورت پراکنده در مقالات مجلات مختلف موجود است.
تصویربرداری فلورسانس با نانوپروب‌ها، فنون پروب روبشی، NMR، اشعه ایکس، FT-IR، ESR
و توموگرافی پروب اتمی از روش‌هایی هستند که به واسطه قابلیت اجرای آنها برای موادی
که در محیط‌های زیستی و فیزیولوژیکی به‌ خصوص در پزشکی، داروسازی، مراقبت‌های
بهداشتی و سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرند، معرفی شده‌اند.

این کتاب می‌تواند برای شیمی‌دان‌ها، بیوشیمی‌دان‌ها، زیست‌شناسان، دانشمندان،
مهندسین علوم مواد و همچنین سایر کسانی که در صنایع شیمیایی و دارویی کار می‌کنند
یا در زمینه‌های مشابه تحقیق می‌کنند از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار باشد.