معرفی کتاب: فناوری‌نانو برای مبتدیان

کتاب حاضر با انشایی روان و قابل فهم و در قالب طنز‌ به تفهیم فناوری‌نانو برای مخترعان و کسانی که در زمینه‌های تجاری این فناوری‌ فعالیت می‌کنند، می‌پردازد.

عنوان کتاب: فناوری‌نانو برای مبتدیان
عنوان اصلی: Nanotechnology for Dummies
نویسنده (گان) : Richard D Booker, Earl Boysen
شماره شابک: ۰۷۶۴۵۸۳۶۸۹
تعداد صفحات: ۳۸۴ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: John Wiley & Sons
کتاب حاضر با انشایی روان و قابل فهم و در قالب طنز‌ به تفهیم فناوری‌نانو برای
مخترعان و کسانی که در زمینه‌های تجاری این فناوری‌ فعالیت می‌کنند، می‌پردازد.
این کتاب شرحی بر چگونگی تأثیر و تحول ماشین‌های مولکولی بر زندگی بشر است و در
کنار بیان عقاید و مفاهیم مشترک، ریشه‌ها و بنیان‌های فناوری‌نانو، چگونگی
تأثیرگذاری آن بر صنایع مختلف و محدودیت‌هایی که می‌تواند بر آن غلبه کند را در بر
می‌گیرد.
این کتاب همچنین به معرفی کاربردهایی نظیر شیشه‌های ضدخراش، رنگ‌های مقاوم به
خوردگی، پارچه‌های بدون لک، روکش‌های کاهش‌دهنده تشعشع، سیستم‌های دارورسانی، ابزار
تشخیص طبی، رایانه‌های بسیار کوچک، مولدهای نیروی قابل حمل، توپ‌های تنیس بادوام و.
. . . می‌پردازد.
برای آگاهی از نحوه دریافت فایل الکترونیکی کتاب‌های مرتبط با فناوری‌نانو به سایت
ستاد (http: //nano. ir) مراجعه کنید