تله کنفرانس اپتوالکترونیک و فناوری نانو

روز یکشنبه ۱۵ بهمن سال جاری، تله کنفرانسی با موضوع اپتوالکترونیک توسط مرکز همایش‌های مجموعه ‏فرهنگی هنری تهران برگزار می‌شود. در این کنفرانس که به صورت ارتباط زنده صوتی تصویری با دانشگاه ‏آلبانی برگزار می‌شود، ‌خانم دکتر شاهدی پور، استاد این دانشگاه، فعالیت‌های دانشگاه آلبانی در زمینه ‏اپتوالکترونیک و فناوری نانو را تشریح می‌کند.‏

روز یکشنبه ۱۵ بهمن سال جاری، تله کنفرانسی با موضوع
اپتوالکترونیک توسط مرکز همایش‌های مجموعه فرهنگی هنری تهران برگزار می‌شود. در این
کنفرانس که به صورت ارتباط زنده صوتی تصویری با دانشگاه آلبانی برگزار می‌شود،
‌خانم دکتر شاهدی پور، استاد این دانشگاه، فعالیت‌های دانشگاه آلبانی در زمینه
اپتوالکترونیک و فناوری نانو را تشریح می‌کند.

سخنران : خانم دکتر شادی شاهدی پور ، استاد دانشگاه آلبانی نیویورک
زبان:فارسی

محورهای بحث

  • اپتوالکترونیک
  • حسگرها و شناساگرهای نوری
  • تکنیکهای مهندسی سطح در افزایش راندمان تجهیزات اپتیکی
  • پروژه های برنامه اپتوالکترونیک WBG در دانشگاه آلبانی
  • فناوری نانو در دانشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه آلبانی

زمان: یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ ، ساعت
۱۷ الی ۱۹

هزینه: ۲۰۰۰۰ ریال
تلفن رزرو: ۷-۷۷۶۴۱۱۲۵
مکان: خیابان دکتر شریعتی ، مقابل بهارشیراز ، مجموعه فرهنگی هنری تهران (سینما
ایران)، طبقه سوم، سالن مرکز همایش‌ها