گردهمایی شرکت‌های نوپای فناوری‌نانو

بهبود نوآوری و افزایش همکاری بین دانشگاه‌ها، دولت، صنعت و سرمایه‌گذاران، از اهداف دیگر همایش می‌باشد. به عبارت دیگر هدف اصلی همایش، ارتقای همکاری بین عوامل اصلی تجاری‌سازی فناوری‌نانو می‌باشد.

این همایش توسط آزمایشگاه ملی Oak Ridge در چهارم آوریل ۲۰۰۷ در
محل این آزمایشگاه برگزار خواهد شد. از اهداف همایش این است که شرکت‌های نوپا و
تازه تاسیس فناوری‌نانو با ارائه برنامه کسب و کار (BP) خود بتوانند سرمایه‌های
خطرپذیر را جذب نمایند.
در این همایش شرکت‌های بسیار موفق فناوری‌نانو برای ارائه برنامه کسب و کار خود به
سرمایه‌گذاران خصوصی، نهادهای ملی، رهبران بانفوذ کسب وکار و… انتخاب خواهند شد.
سرمایه‌گذاران‌خطرپذیر معروفی چون Harris&Harris, Battery Ventures و… در این
همایش حضور خواهند یافت.
بهبود نوآوری و افزایش همکاری بین دانشگاه‌ها، دولت، صنعت و سرمایه‌گذاران، از
اهداف دیگر همایش می‌باشد. به عبارت دیگر هدف اصلی همایش، ارتقای همکاری بین عوامل
اصلی تجاری‌سازی فناوری‌نانو می‌باشد.
در این همایش شرکت‌هایی می‌توانند حضور داشته باشند که دارای ویژگی‌های زیر باشند:
تیم مدیریتی قوی
راهبرد مشخص برای کسب سهم بازار
پتانسیل رشد بالا
درآمدهای قابل توجه.
آخرین فرصت ثبت نام جهت حضور در این همایش ۱۵ فوریه ۲۰۰۷ می‌باشد.
 برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام،
اینجا کلیک نمایید.