معرفی کتاب هفته: نانولوله‌های کربنی، سنتز و خواص

کتاب حاضر با مروری بر مقالات علمی فراوان، مقدمه‌ای جامع و کامل درباره نانوالیاف و مواد کربنی ارائه داده است. این کتاب اولین کتابی است که به طور کامل به نانولوله‌های کربنی اختصاص می‌یابد و آخرین پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی در این زمینه رو به رشد را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.

کتاب حاضر با مروری بر مقالات علمی فراوان، مقدمه‌ای جامع و
کامل درباره نانوالیاف و مواد کربنی ارائه داده است. این کتاب اولین کتابی است که
به طور کامل به نانولوله‌های کربنی اختصاص می‌یابد و آخرین پیشرفت‌های علمی و
تحقیقاتی در این زمینه رو به رشد را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
فهرست مطالب
۱- مقدمه‌ای بر مواد کربنی از الیاف کربنی تا نانولوله‌ها
۲- ساختار و مورفولوژی نانولوله‌های کربنی
۳- تولید و خالص سازی نانولوله‌های کربنی
۴- ساز و کارهای رشد نانولوله‌های کربنی
۵- خواص: پیش‌بینی‌های تئوری
۶- خواص: نتایج آزمایشگاهی
۷- نانوذرات و نانوکپسولها
۸- پتانسیل کاربردی نانولوله‌ها
عنوان:

Carbon nanotubes : preparation and properties

نویسنده(گان): Thomas W. Ebbesen
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۹۶۰۲۶
تعداد صفحات: ۲۹۶صفحه
تاریخ انتشار: ۱۹۹۷
انتشارات: CRC Press