معرفی بانک های اطلاعاتی: بانک دروس اختیاری فناوری نانو

دروس اختیاری فناوری‌نانو که به صورت اختیاری در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور ارائه شده‌اند، به عنوان یکی از سریع‌ترین و در دسترسترین روش‌های آموزشی و آشنایی محققان با فناوری‌نانو مطرح هستند، لذا بانک دروس فناوری‌نانو با هدف اطلاع رسانی در این امر راه‌اندازی شده است. در این بانک لیست دروس اختیاری فناوری‌نانو در دانشگاه های مختلف و زمان ارائه آنها قابل دستیابی است و با کلیک کردن روی عناوین هر یک از این دروس تعداد واحد، مقطع تحصیلی ارائه دروس، توضیح مختصری از درس، سرفصل‌ها ، موضوع و محتوی درس، مراجع و پیش نیازهای لازم برای درس قابل حصول می‌باشد.

بانک‌های اطلاعات فناوری‌نانو در ایران، یکی از زیربخش‌های
پایگاه اینترنتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو است که با تقسیم به زیربانک‌های مراکز
فعال، افراد فعال، دروس مرتبط با نانو، حمایت‌های تشویقی ستاد، پایگاه‌های اینترنتی،
پروژه‌های دانشجویی، مقالات، پروژه‌های فناوری‌نانو، ناشران و دروس اختیاری فناوری‌نانو
اطلاعاتی راجع به توانمندی‌ها و خروجی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری‌نانو
ارائه می‌کند. اطلاعات این بانک‌ها از منابع بسیار موثق، مانند بخش جوایز تشویقی
ستاد، تهیه شده و مستندات آنها در دبیرخانه ستاد موجود است.
دروس اختیاری فناوری‌نانو که به صورت اختیاری در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور
ارائه شده‌اند، به عنوان یکی از سریع‌ترین و در دسترسترین روش‌های آموزشی و آشنایی
محققان با فناوری‌نانو مطرح هستند، لذا بانک دروس فناوری‌نانو با هدف اطلاع رسانی
در این امر راه‌اندازی شده است. در این بانک لیست دروس اختیاری فناوری‌نانو در
دانشگاه های مختلف و زمان ارائه آنها قابل دستیابی است و با کلیک کردن روی عناوین
هر یک از این دروس تعداد واحد، مقطع تحصیلی ارائه دروس، توضیح مختصری از درس، سرفصل‌ها
، موضوع و محتوی درس، مراجع و پیش نیازهای لازم برای درس قابل حصول می‌باشد.
قابل ذکر است که این بانک علاوه بر لیست نمون اطلاعاتی از قبیل عنوان، محل و تاریخ
ارائه درس، با بانک‌های اطلاعاتی افرادفعال، مراکز فعال و کتب مرتبط با فناوری‌نانو
نیز در ارتباط است.