معرفی کتاب هفته: نانولوله‌های کربنی، علوم و کاربردها

نانولوله‌های کربنی به واسطه خواص الکترونیکی بی‌نظیر و مکانیکی فوق‌العاده خود در ۵ سال گذشته بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. کتاب حاضر نگاه جامعی به این موضوع نوپا و به سرعت در حال رشد دارد و توصیف کامل و منسجمی از جنبه‌های مختلف این زمینه از قبیل خواص،‌ رشد، روش‌های فرآوری و همچنین کاربردهای مهم و منحصر به فرد ارائه می‌دهد.

نانولوله‌های کربنی به واسطه خواص الکترونیکی بی‌نظیر و مکانیکی
فوق‌العاده خود در ۵ سال گذشته بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. کتاب حاضر
نگاه جامعی به این موضوع نوپا و به سرعت در حال رشد دارد و توصیف کامل و منسجمی از
جنبه‌های مختلف این زمینه از قبیل خواص،‌ رشد، روش‌های فرآوری و همچنین کاربردهای
مهم و منحصر به فرد ارائه می‌دهد.
کاربردهای بالقوه نانولوله‌های کربنی شامل نانوالکترونیک، کامپوزیت‌ها، حسگرهای
شیمیایی، حسگرهای زیستی، میکروسکوپها، سیستم‌های نانوالکترومکانیکی و …. می‌باشد.
کتاب فوق با در برگرفتن شمار زیادی از جدیدترین مقالات علمی، منبع با ارزشی برای
خوانندگان به حساب می‌آید.
فهرست مطالب:
۱- ساختار و خواص نانولوله‌های کربنی
۲- محاسبات نانولوله‌های کربنی
۳- رشد نانولوله‌های کربنی به وسیله تخلیه قوس الکتریکی و کند و سوز لیزری
۴- رشد به وسیله CVD و PECVD
۵- روش‌های تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی
۶- کاربرد در میکروسکوپ الکترونی روبشی
۷- کاربردهای نانوالکترونیک
۸- نشر میدان
۹- کاربردهای نانولوله‌های کربنی: حسگرهای شیمیایی و فیزیکی
۱۰- کاربردها: حسگرهای زیستی
۱۱- کاربردها: مواد مرکب
۱۲- سایر کاربردها
عنوان:

Carbon nanotubes : science and applications

نویسنده(گان): M. Meyyappan
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۲۱۱۱۵
تعداد صفحات: ۲۸۹ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: CRC Press