برگزاری سمینار – سنتز، ساختار و خواص نانولوله‌های کربنی – در دانشگاه صنعتی‌شریف

به اطلاع اساتید دانشجویان و علاقه‌مندان می‌رساند که سمینار – سنتز، ساختار و خوا نانولوله‌های کربنی – در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵برگزار می‌گردد

به اطلاع اساتید دانشجویان و علاقه‌مندان می‌رساند که سمینار
سنتز، ساختار و خوا نانولوله‌های کربنی” در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵در ساعت ۱۴
توسط آقای chens (از مرکز تحقیق فلزات دانشگاه علوم چین ) برگزار می‌گردد.
قابل ذکر است که مکان برگزاری سمینار در آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه
صنعتی‌شریف می‌باشد.