معرفی کتاب هفته: شیمی کئوردنیانسیون جامع II: از زیست‌شناسی تا فناوری نانو

کتاب شیمی کئوردنیانسیون جامع (CCCII)، ادامه مطالبی است که در سال ۱۹۸۷ در این زمینه علمی منتشر شد. کتاب فوق بر پایه بررسی جدیدترین پیشرفت‌های علمی در قالب بیش از ۲۰۰ بخش و با تأکید بر تمایلات موجود در زیست‌شناسی، علوم مواد و زمینه‌های دیگر رایج در علوم معاصر از جمله فناوری نانو تهیه و تدوین شده است.

کتاب شیمی کئوردنیانسیون جامع II (CCCII)، ادامه مطالبی است که
در سال ۱۹۸۷ در این زمینه علمی منتشر شد. کتاب فوق بر پایه بررسی جدیدترین
پیشرفت‌های علمی در
قالب بیش از ۲۰۰ بخش و با تأکید بر تمایلات موجود در زیست‌شناسی، علوم مواد و
زمینه‌های دیگر رایج در علوم معاصر از جمله فناوری نانو تهیه و تدوین شده است.
فهرست مطالب
۱- اصول و مبانی: لیگاندها، کمپلکس‌ها، سنتز، خالص‌سازی وساختار
۲- اصول و مبانی: روش‌های فیزیکی، تحلیل تئوری و مطالعه موردی
۳- شیمی کئوردنیانسیون فلزات S، P و F
۴- گروه فلزات واسطه (۳-۶)
۵- گروه فلزات واسطه (۷ و ۸)
۶- گروه فلزات واسطه (۹-۱۲)
۷- از مقیاس مولکولی تا نانو: سنتز، ساختار و خواص
۸- شیمی‌ زیست -کئوردنیانسیون
۹- کاربرد شیمی کئوردنیانسیون
۱۰- فهرست موضوعی
عنوان:
Comprehensive Coordination Chemistry II : From Biology to Nanotechnology

نویسنده(گان): Jon A. McCleverty , Thomas J. Meyer
شماره شابک: ۰۰۸۰۴۳۷۴۸۶
تعداد صفحات: ۸۴۰۰ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴
انتشارات: Elsevier