سمینار و دوره فشرده زیست‌فناوری‌نانو در مجتمع فنی نوشیروانی مازندران

سمینار و دوره‌ای فشرده با عنوان – زیست‌فناوری نانو: جداسازی و خالص‌سازی نانومحصولات زیستی – با ارائه پروفسور ایگورگالائف از دانشگاه لوند سوئد، با همکاری دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل، ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، انجمن فناوری نانو ایران، سازمان بسیج اساتید کشور، سازمان محیط زیست کشور و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، یکم تا سوم اسفند ماه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار خواهد شد.

سمینار و دوره‌ای فشرده با عنوان “زیست‌فناوری نانو: جداسازی و
خالص‌سازی نانومحصولات زیستی” با ارائه پروفسور ایگورگالائف از دانشگاه لوند سوئد،
با همکاری دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل، ستاد ویژه توسعه
فناوری‌نانو، انجمن فناوری نانو ایران، سازمان بسیج اساتید کشور، سازمان محیط زیست
کشور و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، یکم تا سوم اسفند ماه در دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل برگزار خواهد شد.

تلفکس دبیرخانه: ۰۱۱۱۳۲۲۰۳۴۲