راه اندازی پایگاه اینترنتی اندیشگاه فناوری‌نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کانون تفکر فناوری‌نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با این دیدگاه سعی دارد با انجام مطالعات بین‌رشته‌ای و با به‌کارگیری کارشناسان متعدد، خوراک فکری لازم را در حوزه‌های مختلف برای مدیران و سیاستگذاران جامعه تامین نماید؛ البته وظایف متنوع دیگری همچون تدوین برنامه های اجرایی سند راهبرد آینده فناوری نانو با مسئولیت وزارت بهداشت، آینده‌پژوهی، آماده‌سازی افکار عمومی، ایجاد اجماع بین متخصصین، مدیران و مجریان، تربیت نیروهای صاحب نظر ، تدوین حوزه های تمرکز فناوری نانو مرتبط با علوم پزشکی در کشور را نیز بر عهده دارند، لذا پایگاه اینترنتی این کانون تفکر علاوه بر معرفی این کانون، تشریح وظایف و اهداف آن، با ارائه اخبار و گزارش‌های مربوط به زمینه کاری خود، سعی در ارائه خدمات به علاقه‌مندان دارد.

در دنیای امروز، فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطوح
مختلف، به سازماندهی ویژه‌ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روز‌افزون توسعه
از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری را به ویژه در
کشورهای در حال توسعه مشخص می‌کنند؛ امری که بدون استفاده وسیع از ایده‌های نو و
مستندسازی و جمع‌ بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست. کانون تفکر
فناوری‌نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با این دیدگاه سعی دارد با انجام
مطالعات بین‌رشته‌ای و با به‌کارگیری کارشناسان متعدد، خوراک فکری لازم را در
حوزه‌های مختلف برای مدیران و سیاستگذاران جامعه تامین نماید؛ البته وظایف متنوع
دیگری همچون تدوین برنامه های اجرایی سند راهبرد آینده فناوری نانو با مسئولیت
وزارت بهداشت، آینده‌پژوهی، آماده‌سازی افکار عمومی، ایجاد اجماع بین متخصصین،
مدیران و مجریان، تربیت نیروهای صاحب نظر ، تدوین حوزه های تمرکز فناوری نانو مرتبط
با علوم پزشکی در کشور را نیز بر عهده دارند، لذا پایگاه اینترنتی این کانون تفکر
علاوه بر معرفی این کانون، تشریح وظایف و اهداف آن، با ارائه اخبار و گزارش‌های
مربوط به زمینه کاری خود، سعی در ارائه خدمات به علاقه‌مندان دارد.