برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه خوردگی پوششهای نانوساختار

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان
« درهم‌پیچیدگی کوانتومی، درهم‌پیچیدگی توپولوژیک و محاسبات کوانتومی» که بوسیله آقای محمود علی اف انجام و توسط آقای دکتر علیرضا صبور روح اقدم در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است، شنبه ۵ بهمن ۸۵ ساعت ۹ در اتاق ۳۵۱ دانشکده فنی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس

دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
« بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های ایجاد شده به روش PEN/C»

ارائه دهنده:
محمود علی اف

استاد راهنما:
دکتر علیرضا صبور روح اقدم

زمان:
شنبه ۵ اسفند ماه ۸۵ ساعت ۹

مکان:
دانشکده فنی، اتاق ۳۵۱
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود
اینجا
را کلیک کنند.

چکیده:
فرآیند نیتروژن-کربن‌دهی توسط الکترولیز پلاسمایی به عنوان روشی نسبتاً جدید برای
سخت‌کاری سطح تیتانیوم خالص تجاری مورد استفاده قرار گرفت. در این طی این تحقیق
عوامل مؤثر بر فرآیند پوشش‌دهی به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ترکیب
بهینه الکترولیت مورد استفاده مشخص شده است. عوامل موثر برای دستیابی به ساختار
نانوکریستالی در لایه ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پوششهای بدست‌آمده توسط
میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز تفرق اشعه X مورد بررسی قرار گرفته‌اند و فازهای
بوجود آمده شناسایی شده‌اند. عملکرد حفاظتی پوششهای حاصل با روشهای پایش پتانسیل
مدارباز، پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و روش
جذب اتمی پلاسما در محلول شبیه‌سازی‌شده بدن انسان بررسی شده است. نتایج حاصل بر
اساس فاکتورهای مؤثر بر فرآیند پوشش‌دهی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و شرایط بهینه
مورد بحث قرار گرفته است.