معرفی کتاب هفته: CMOS- MEMS، میکرو و نانو سیستم‌های پیشرفته

کتاب حاضر، آخرین پیشرفت‌های علمی نویسندگان و محققان برجسته سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته در مقیاس میکرو و نانو را ارائه می‌کند.

میکروساختار، اجزای الکترونیکی و فناوری‌نانو سه حیطه تحقیقاتی
وسیع و در حال توسعه هستند که با کوچک شدن ابعاد و ترکیب مواد گوناگون به طور
همزمان در حال رشد و پیشرفت هستند. تحقیقات رایج، موفقیت‌های مهندسی، طراحی محصولات
تجاری اخیر، پتانسیل ابداع و کاربردهای آینده این زمینه‌ها را در صورت کنترل شکل و
عملکرد آنها از سطح اتمی تا مقیاس قابل رویت نشان می‌دهد.
سیستم‌های حسگری، میکروواکنشگاه‌ها، نانوساختارها و نانوماشینها، سطوح عاملدار،
اپتیک، نمایشگرها، فناوری ارتباطات، زیر تراشه‌های زیستی، اعضای مصنوعی، تجهیزات
پزشکی و جراحی کوچک شده و فرصت‌های بسیار دیگر در این زمینه‌ها در حال جستجو و کشف
هستند.
کتاب حاضر، آخرین پیشرفت‌های علمی نویسندگان و محققان برجسته سیستم‌ها و فناوری‌های
پیشرفته در مقیاس میکرو و نانو را ارائه می‌کند.
فهرست مطالب
۱- فناوری ساخت؛
۲- توصیف مواد؛
۳- حسگرهای درونی یک پارچه؛
۴- تجهیزات صوتی CMOS – MEMS؛
۵- RF CMOS- MEMS؛
۶- CMOS مبتنی بر حسگرهای فشار؛
۷- CMOS مبتنی بر حسگرهای شیمیایی؛
۸- سیستم‌های حسگر اثر انگشتی CMOS؛
۹- CMOS مبتنی بر سیستم‌های حسگر بیوشیمیایی؛
۱۰- CMOS مبتنی بر حسگرهای گرمایی؛
۱۱- مجتمع سازی سیستم و مدار.
عنوان:

CMOS-MEMS: Advanced Micro and Nanosystems

نویسنده(گان): Jan G. Korvink , Henry Baltes , Oliver Brand , Gary K. Fedder,
Christofer Hierold , Osamu Tabata
شماره شابک: ۳۵۲۷۳۱۰۸۰۰
تعداد صفحات: ۶۰۸ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
انتشارات: John Wiley & Sons