معرفی کتاب : فناوری‌نانو محاسبات پایه‌ای برای مهندسان و دانشمندان

این کتاب ادامه مبحث کتاب قبلی همین نویسنده به نام فناوری‌نانو: مفاهیم و راه‌حل‌های محیطی (Nanotechnology: Environmehtal Implications and Solutions) است که دیدی تجربی از فناوری‌نانو را ارائه می‌دهد. نویسنده این کتاب تقریباً ۳۰۰ مسئله که درک روشنی از این زمینه علمی در حال رشد، ارائه می‌دهند را در چهار حوزه مختلف جمع‌آوری کرده است:

معرفی کتاب
فناوری‌نانو محاسبات پایه‌ای برای مهندسان و دانشمندان
عنوان انگلیسی: Nanotechnology: Basic Calculations for Engineers and Scientists

نویسنده (گان) : Louis Theodore
شماره شابک: ۰۴۷۱۷۳۹۵۱۰
تعداد صفحات: ۳۶۸ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: John Wiley & Sons
این کتاب ادامه مبحث کتاب قبلی همین نویسنده به نام فناوری‌نانو: مفاهیم و راه‌حل‌های
محیطی (Nanotechnology: Environmehtal Implications and Solutions) است که دیدی
تجربی از فناوری‌نانو را ارائه می‌دهد. نویسنده این کتاب تقریباً ۳۰۰ مسئله که درک
روشنی از این زمینه علمی در حال رشد، ارائه می‌دهند را در چهار حوزه مختلف جمع‌آوری
کرده است:
• اصول و قواعد شیمی؛
• فناوری ذره؛
• کاربردها؛
• مسائل محیطی
این مسائل به‌منظور آشنایی با مهم‌ترین مفاهیم اساسی، پیامدها و کاربردهای هر یک از
حوزه‌‌های مذکور، با دقت بسیار انتخاب شده‌اند و شامل موضوعاتی مانند ارزیابی
اختراعات، مبحث دارو و سم‌شناسی، دینامیک ذره، تشخیص و تعیین خطر است. همچنین در
بخش ضمیمه، مقدمه‌ای بر مکانیک کوانتومی آمده است. همگی این مسائل یک روند منظم و
منطقی را، برای افزایش درک فنی خوانندگان پیگیری می‌کنند.