معرفی کتاب : نانومغناطیس‌های مولکولی

نانومغناطیس یکی از حوزه‌های تحقیقاتی در حال رشد است که به نظر می‌رسد کاربردهای جدیدی را ارائه می‌دهد. مولکول‌های مغناطیسی از کوچکترین نانومغناطیس‌ها به شمار می‌روند و امکان ارائه و مشاهده همزمان خواص کوانتومی و کلاسیک در آنها وجود دارد. در اوایل دهه ۹۰ میلادی، دانشمندان کشف کردند که یک خوشه حاوی ۱۲یون مغناطیسی، خواص مغناطیسی مولکول اصلی را نشان می‌دهد. این کشف بعدها منجر به اثبات اثرات کوانتومی شد و حوزه جدیدی از تحقیقات را گشود که هنوز هم به دلیل مطالعات مشترک شیمی‌دانان و فیزیک‌دانان در حال رشد و ترقی است. این کتاب اولین تلاش برای جمع‌آوری و تألیف جزئیات عرضه نانومغناطیس مولکولی است و تاکنون کتابی در این باره منتشر نشده است. در حقیقت، مقالات تحقیقاتی، مروری و فصول این کتاب، تنها منابع موجود برای کارشناسان و محققان تازه‌کار در این زمینه است. این کتاب را تعدادی از شیمی‌دانان‌ و یک نظریه‌پرداز که از پیشکسوتان تحقیق و توسعه این زمینه علمی است، نوشته اند و برای هر دو دسته مخاطبان شیمی و فیزیک مناسب و قابل استفاده اس

نانومغناطیس‌های مولکولی عنوان انگلیسی: Molecular Nanomagnets

نویسنده (گان) : Dante Gatteschi, Jacques Villain, Roberta Sessoli
شماره شابک: ۰۱۹۸۵۶۷۵۳۷

تعداد صفحات: ۳۲۰ صفحه
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Oxford University Press
نانومغناطیس یکی از حوزه‌های تحقیقاتی در حال رشد است که به نظر می‌رسد کاربردهای
جدیدی را ارائه می‌دهد. مولکول‌های مغناطیسی از کوچکترین نانومغناطیس‌ها به شمار می‌روند
و امکان ارائه و مشاهده همزمان خواص کوانتومی و کلاسیک در آنها وجود دارد. در اوایل
دهه ۹۰ میلادی، دانشمندان کشف کردند که یک خوشه حاوی ۱۲یون مغناطیسی، خواص مغناطیسی
مولکول اصلی را نشان می‌دهد. این کشف بعدها منجر به اثبات اثرات کوانتومی شد و حوزه
جدیدی از تحقیقات را گشود که هنوز هم به دلیل مطالعات مشترک شیمی‌دانان و فیزیک‌دانان
در حال رشد و ترقی است. این کتاب اولین تلاش برای جمع‌آوری و تألیف جزئیات عرضه
نانومغناطیس مولکولی است و تاکنون کتابی در این باره منتشر نشده است. در حقیقت،
مقالات تحقیقاتی، مروری و فصول این کتاب، تنها منابع موجود برای کارشناسان و محققان
تازه‌کار در این زمینه است. این کتاب را تعدادی از شیمی‌دانان‌ و یک نظریه‌پرداز که
از پیشکسوتان تحقیق و توسعه این زمینه علمی است، نوشته اند و برای هر دو دسته
مخاطبان شیمی و فیزیک مناسب و قابل استفاده است.