تشکیل شبکه شرکت‌های فناوری نانو

شبکه شرکت‌های فناوری نانو با هدف توانمندسازی بنگاه‌های نانو، حرکت به سوی ایجاد نام تجاری مشترک (برند)، هم افزایی بنگاه هاو ساماندهی الگوی حمایتی دولتی از بخش خصوصی توسط شورای هماهنگی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تصویب و مراحل اجرایی آن آغاز گردید.

طرح تشکیل شبکه شرکت‌های فناوری نانو در شورای هماهنگی ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو تصویب و مراحل اجرایی آن در حال شکل‌‌گیری است.
اهداف شبکه شرکت‌های نانو به شرح زیر است:
• توانمندسازی بنگاه‌های نانو
• حرکت به سوی ایجاد نام تجاری مشترک (برند)
• هم افزایی منابع در ایجاد، ورود،‌ اصلاح و انتشار فناوری نانو
• ایجاد جریان‌های قوی دانشی، اطلاعاتی، مهارتی فیمابین شرکت‌ها
• حمایت از بنگاه‌‌های موجود و جدید برای ارتقاء سطح فناوری، بازار، نیروی انسانی،
منابع و … به وضعیت بالاتر و بهتر
• طراحی نظام جامع حل مشکلات بنگاه‌‌ها
• ساماندهی الگوی حمایتی دولتی از بخش خصوصی
• ساماندهی بازار خرید دولتی
• داشتن توامان مزایای کوچک بودن و بزرگ بودن بنگاه‌
شبکه شرکت‌‌های فناور نانو برآن است تا با هم‌افزایی بین شرکت‌ها، مسیر کلی ایجاد و
تقویت کسب و کارهای فناور نانو را در ایستگاه‌‌هایی مانند اطلاع رسانی کسب و کاری،
شناخت فرصت‌‌های کسب و کار، اعتبار سنجی، امکان سنجی و تهیه طرح کسب و کار، تامین
مالی، تامین فناوری، مجوزها، استانداردها، تهیه نمونه اولیه، ارایه آموزش‌‌های کسب
و کاری، مشاوره مدیریتی کسب و کاری، کمک به راه اندازی کسب و کارها، بازارسازی و
بازاریابی و … ایجاد یا تقویت نماید.
هم‌اکنون پیش نویس ساز و کارهای حمایتی شبکه از کسب و کارهای نانو تدوین شده که به
زودی اعلام خواهد شد. حمایت‌‌های شبکه از بنگاه‌‌ها به گونه‌‌ای است که در هر مرحله
با توجه به وضعیت بنگاه در چرخه تولید ثروت، باعث ارتقاء بنگاه به یک مرحله بالاتر
می‌‌شود. حمایت در هر مرحله منوط به ارزیابی مناسب از حمایت‌‌های مراحل قبلی است.

شبکه سازی شرکت‌‌های نانوئی باعث تجمیع منابع ملی و بنگاهی در حوزه نانو و ایجاد
کارائی شبکه ای (مانند هم افزائی جمعی و بهبود تخصص‌‌گرائی، انعطاف پذیری، توان
رقابتی، انباشت مهارت، سرمایه و دانش) و رفع تهدیدهای مشترک و خلق فرصت‌‌های جدید
می‌‌باشد. صرفه اقتصادی ناشی از قیاس فعالیت‌های جمعی، آموزش و نوآوری جمعی، تسهیل
بسیج منابع مالی، انسانی و مدیریتی، ایجاد تشکل شرکت‌‌های نانوئی و … از مزایای
دیگر ایجاد شبکه شرکت‌‌ها است.
تمرکز فعلی شبکه بر رفع نیازها و چالش‌‌های ضروری‌‌تر بنگاه‌ها و تسریع و تقویت
روند تجاری سازی فناوری نانو و ایجاد کسب و کارهای نانو است. اطلاع رسانی کسب و
کاری و شناخت فرصت‌‌های کسب و کار و آموزش، مشاوره مدیریت و بازارسازی و بازاریابی
از اولویت‌‌های شبکه کسب و کارهای فناوری نانو است.
همچنین شبکه در پی ایجاد گروه مشاوران برجسته کسب‌وکاری است تا انواع خدمات مشاوره
را در اختیار بنگاه‌های نانو قرار دهند. این گروه شامل افرادی مانند متخصصین مدیریت
فناوری، مدیران خوشنام و باتجربه بخش خصوصی یا دولتی، کارگزارن موجه و ایرانیان
متخصص خارج از کشور می‌‌باشند.